ค้นหา : ให้เช่า โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง นนทบุรี

ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด
ถนน : -
เมือง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตารางเมตร
ราคา 32,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดังพระแม่มหาการุณย์ 1
ถนน : -
ปากเกร็ด , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 153 ตารางเมตร
ราคา 25,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดังถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย (ตรงข้ามศาลจีน)
ถนน : บ้านกล้วย-ไทรน้อย
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
ราคา 26,500 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดัง ซอยกันตนา, ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
ถนน : -
บางใหญ่ , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 150 ตารางเมตร
ราคา 23,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : โกดังบ้านกล้วย-ไทรน้อย บางกร่าง
ถนน : บางกรวย-ไทรน้อย
เมือง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 153 ตารางเมตร
ราคา 30,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1500 ตารางเมตร
ราคา 300,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -ซอย โรงหมี่
ถนน : -บางบัวทอง
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1500 ตารางเมตร
ราคา 300,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -ซอย โรงหมี่
ถนน : -บางบัวทอง
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1500 ตารางเมตร
ราคา 300,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
บางบัวทอง , นนทบุรี
เนื้อที่ : 2000
พื้นที่ใช้สอย : 1500
ราคา 300,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บางกรวย-ไทรน้อย
ไทรน้อย , นนทบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1937 ตารางเมตร
ราคา 90,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270