ค้นหา : ขาย โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง ชลบุรี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
พนัสนิคม , ชลบุรี
เนื้อที่ : 41 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 530,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 280 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 10,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน :
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย : 2052 ตรม.
ราคา 59,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บ้านสวน 12
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ* , ชลบุรี
เนื้อที่ : 383 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1200 ตารางเมตร
ราคา 13,500,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บ้านสวน 12
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ* , ชลบุรี
เนื้อที่ : 133 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 18,600,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บายพาส
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ* , ชลบุรี
เนื้อที่ : 12 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 120,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 97 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 55,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : โครงการ TPark อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 18468 ตารางเมตร
ราคา 2,105,352 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : บ่อทอง ชลบุรี
บ่อทอง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 96 ตารางวา 3 งาน 22 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 90,000,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
ถนน : ท่าบุญมี
เกาะจันทร์ , ชลบุรี
เนื้อที่ : 1800 ตารางวา 0 งาน 94 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 125,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270