ค้นหา : ขาย อาคารพาณิชย์มือสอง สุราษฎร์ธานี

ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ศรีทอง พาเลช
ถนน : สุราษฎร์-นาสาร
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 3,799,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 4,900,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : นาเนียน
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 228 ตารางเมตร
ราคา 5,600,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก โฉลกรัฐ
ถนน : โฉลกรัฐ
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 3,690,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : โชคมงคล
ถนน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 4,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : พ่อขุนทะเล
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 46 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 5,950,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : ตลาดใหม่
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 181 ตารางเมตร
ราคา 5,900,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : การุณราษฎร์
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 2,100,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : สุขสมบูรณ์2
ถนน : ในบาง
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 4,490,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เบญจพล2
ถนน : สุราษฎร์-พุนพิน
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 4,650,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270