ค้นหา : ขาย อาคารพาณิชย์มือสอง สุราษฎร์ธานี

ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : นาเนียน
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 228 ตารางเมตร
ราคา 6,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 2,700,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : นาเนียน
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 228 ตารางเมตร
ราคา 6,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 31 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 372 ตารางเมตร
ราคา 6,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึก พ่อขุนทะเล
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20
พื้นที่ใช้สอย : 20
ราคา 2,200,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 31
พื้นที่ใช้สอย : 31
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ชวนชม วิลเลจ
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 24
พื้นที่ใช้สอย : 24
ราคา 5,300,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ชวนชม วิลเลจ
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 28
พื้นที่ใช้สอย : 28
ราคา 5,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 46
พื้นที่ใช้สอย : 46
ราคา 6,350,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270