ค้นหา : ขาย อาคารพาณิชย์มือสอง ระยอง

ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพานิช 3.5 ชั้น
ถนน : 1
นิคมพัฒนา , ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 3,750,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพานิช 3.5 ชั้น
ถนน : 1
นิคมพัฒนา , ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 3,750,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน :
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 750,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
ถนน : 1
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 12,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : -
ถนน : ทล 3191
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 5,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพาณิชย์ 2ห้อง 3 ชั้น
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 850,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึกวินมาร์ทอาคารพานิช
ถนน : 1
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 31 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 30,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ตึกซูซู
ถนน : 1
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 14,000,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : โครงการเซนสิริ แยกขนําไร่
ถนน : ทางหลวงหมายเลข 36
นิคมพัฒนา , ระยอง
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 225 ตารางเมตร
ราคา 3,850,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ร้านกาแฟ ร้านนม
เมือง , ระยอง
เนื้อที่ :
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 900,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270