ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : จังหวัดเชียงราย
ถนน : -
ขุนตาล , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 383 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 225,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ป่าแดด , เชียงราย
เนื้อที่ : 59 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 850,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
แม่จัน , เชียงราย
เนื้อที่ : 15 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,300,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน
ถนน : ศรีทรายมูล
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 33 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินมีโฉนด
ถนน : ถนนเชียงราย-เทิง
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 385 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,200,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : รอบเวียง
เชียงแสน , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 50,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ป่าแดด , เชียงราย
เนื้อที่ : 59 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 850,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270