ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
, เชียงราย
เนื้อที่ : 2012-1-76 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2012-1-4-76 ไร่
ราคา 402,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ้านอยู่สบาย1
ถนน : ซอย 2 สันตาลเหลือง
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ้าน บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เชียงราย
ถนน : -
แม่ลาว , เชียงราย
เนื้อที่ : 50 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1 ตารางเมตร
ราคา 8,700,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : บ้าน บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เชียงราย
ถนน : -
แม่ลาว , เชียงราย
เนื้อที่ : 50 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 1 ตารางเมตร
ราคา 8,700,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 12,500,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ริมอิง คันทรีคลับ
ถนน : -
ขุนตาล , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 383 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 225,000,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : ทรายงาม
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 0 ตารางเมตร
ราคา 6,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270