ค้นหา : ขาย/ให้เช่า บ้านมือสอง เชียงราย

, เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
ราคา 402,400,000 บาท
เนื้อที่ : 2012-1-76 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2012-1-4-76 ไร่
*จอมหมอกแก้ว , เมือง , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
ราคา 5,590,000 บาท
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
บ้านด้าย , แม่สาย , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
ราคา 2,600,000 บาท
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
แม่สาย , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
ราคา 2,600,000 บาท
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
-, โป่งงาม , แม่สาย , เชียงราย
ประเภท :
หมู่บ้าน : ที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง
ราคา 6,800,000 บาท
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
-, ป่าอ้อดอนชัย , เมือง , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ราคา 3,000,000 บาท
เนื้อที่ : 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
-, เวียง , เชียงของ , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ราคา 28,000,000 บาท
เนื้อที่ : 93 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
-, แม่เย็น , พาน , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ราคา 5,490,000 บาท
เนื้อที่ : 37 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
-, แม่กรณ์ , เมือง , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ราคา 2,350,000 บาท
เนื้อที่ : 1 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
-, เวียง , เชียงของ , เชียงราย
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ราคา 28,000,000 บาท
เนื้อที่ : 93 ตารางวา 3 งาน 15 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270