เมื่อรายจ่ายผ่อนบัตรเครดิตและผ่อนบ้านเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ประจำจะทำอย่างไรดี

0000-00-00

       เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีลูกค้าสามีภริยาคู่หนึ่งมีรายได้ต่อเดือนรวมกันประมาณ 45,000 บาท แต่ต้องผ่อนชำระค่างวดบ้านเดือนละ 3,000 บาท ผ่อนรถยนต์ 7,000 บาท ผ่อนบัตรเครดิตหลายใบรวม ๆ แล้วเดือนละประมาณ 30,000 บาท มาหาผมบอกว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่ปรากฏว่าเมื่อพูดคุยสอบถาม ก็ปรากฏว่าได้รายละเอียดดังที่ผมเรียนไว้ข้างต้นคือมีรายได้เดือนละประมาณ 45,000 บาท ต่อเดือน แต่มีรายจ่ายเดือนละประมาณ 40,000 บาท เช่นกัน ผมก็บอกว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อบ้านใหม่ได้ เพราะภาระหนี้ที่เขามีต่อเดือนพอ ๆ กับรายได้ ไม่สามารถรายได้เหลือเพียงพอที่จะส่งค่าบ้านหลังใหม่ ผมก็เลยแนะนำลูกค้าไปดังต่อไป

       1.ผมหาธนาคารเพื่อให้ลูกค้าสองคนนี้เอาบ้านที่อาศัยอยู่ไปรีไฟแนนซ์เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต และหนี้รถยนต์ให้หมด เพื่อให้ลูกค้าทั้งสองคนหมดหนี้จากบัตรเครดิตและค่าเช่าซื้อรถยนต์ และให้ผ่อนเฉพาะค่างวดบ้านอย่างไร ซึ่งจากที่ลูกค้าสองคนนี้มีภาระหนี้จะต้องผ่อนชำระบัตรเครดิตและรถยนต์ บ้าน รวมกันเดือนละประมาณ 40,000 บาท จะเหลือรายจ่ายผ่อนบ้านเพียงอย่างเดียวและผ่อนเดือนละประมาณ 7-8,000 บาท ต่อเดือน จะทำให้ลูกค้ามีรายจ่ายลดลง และมีรายได้เหลือจากรายจ่ายมากขึ้น

       2.ลูกค้าต้องการขายบ้านหลังปัจจุบัน  เนื่องจากอยู่ในชุมชมที่แออัด ผมก็เลยแนะนำให้ลูกค้าฝากขายกับบริษัท โฮมดีดี จำกัด เป็นบริษัท ซื้อขายบ้านมือสอง จะทำให้ลูกค้าขายได้ราคาและรวดเร็วยิ่งขึ้น และลูกค้าก็ตกลงฝากขายบ้านมือสองกับบริษัท

       3. เมื่อลูกค้ารีไฟแนนซ์ผ่านแล้ว รายจ่ายก็จะลดลง จะซื้อบ้านใหม่ก็สามารถทำได้ทันที หรือจะรอให้ขายบ้านหลังปัจจุบันขายออกไปก่อนก็ได้

       4. แต่สิ่งที่จะอยากฝากท่านผู้อ่านหรือลูกค้าท่านอื่น ๆ สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงิน คือต้องหารายได้ให้เพิ่มเติม หรือหารายได้หลาย ๆ ทาง เพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น  และสิ่งที่จะต้องทำในประการถัดมาคือการบริหารค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเท่ากับหรือเกินรายได้ เราควรจะมีเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 1 บัญชี  เงินออมเพื่อการลงทุนอีก 1  บัญชี และการออมเงินควรจะออมก่อนที่จะนำไป ไม่ใช่นำไปใช้ก่อน เหลือจากการใช้แล้วค่อยออม อย่างนี้ โอกาสที่จะได้ออมน้อยมากหรือไม่มีเลย  ประการต่อมาคือควรบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำให้ดี ควรทำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นจำออกไป เพื่อให้มีรายได้ในแต่ละเดือนมากกว่ารายจ่ายและได้เก็บออมหากท่านสนใจทำสินเชื่อบ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้านติดต่อได้ที่ 0-2395-2045, 081-442-6393


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270