ต่อขยาย ?ไทยแลนด์ ริเวียร่า? 578 กม. จาก ?ชุมพร-สงขลา? บูมเมืองรองภาคใต้

0000-00-00

เดินหน้าทุกปีตามแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับโครงการ “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” หรือถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนองจากจุดเริ่มต้นปี 2552 ที่ “ทช.-กรมทางหลวงชนบท” ผลักดันโครงการ จากทั้งโครงข่ายมีระยะทาง 683 กม. อยู่ฝั่งอ่าวไทย 603 กม. และฝั่งอันดามัน 80 กม. ครอบคลุมพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม 11 กม. จ.เพชรบุรี 88 กม. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 250 กม. จ.ชุมพร 254 กม. และ จ.ระนอง 80 กม. ตามแผนจะใช้เวลาพัฒนา 16 ปี นับจากปี 2552-2568 วงเงิน 7,000 ล้านบาทปัจจุบันแล้วเสร็จ 265.321 กม. วงเงิน 2,251.824 ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง 24.397 กม. วงเงิน 407.404 ล้านบาท สายบ้านคลองโคน-บางตะบูน จ.สมุทรสงครามและเพชรบุรี กับสายบ้านสระน้อย-ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้งบฯปี 2562 วงเงิน 510 ล้านบาท ดำเนินการ 48.158 กม. มีแยก ทล.4198-เทศบาลปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร และสายแยก ทล.4001-บ้านโพธิ์แบะ จ.ชุมพรเตรียมจะของบฯปี 2563-2565 ดำเนินการอีก 176.74 กม. วงเงิน 1,966.726 ล้านบาท ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายหาดปากน้ำปราณ-หนองบัว-เขากะโหลก, ทุ่งมะเม่า-อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ-ถนนเพชรเกษม, ถนนเพชรเกษม-สถานีรถไฟทุ่งประดู่-วัดทับสะแก, แยก ทล.4-บ้านกรูด-บ้านกลางอ่าว, จ.ชุมพรแยก ทล.4003-บ้านท่องเกร็ง, แยก ทล.4002-บ้านแหลมสันติ, แยก ทล.41-บ้านคลองชุม, แยก ทล.41-บ้านหนองทองคำ-บ้านทุ่งคาน้อย-บ้านบางคอย และอ่างทุ่งชาง-บ้านบางจาก

ล่าสุด จากบัญชา “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทหารือกับจังหวัดที่ผ่าน เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างจุดพักรถที่สวยงามเหมาะกับการนั่งชมวิว ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำลังโปรโมตอยู่“หน่วยงานอื่น ๆ ที่เล็งเห็นก็อาจจะมีโครงการอื่น ๆ มาลงทุนเพิ่มเติมก็ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้โครงการไปในทางหนึ่ง และอยากให้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก “ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย” เป็น “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” เพราะเราไม่ได้พัฒนาแค่ซีกเดียว ซีกที่อยู่บนเขาก็สามารถพัฒนาเป็นทางคู่ขนานได้ ซึ่งรัฐมีนโยบายหลักส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง ถนนต้องเข้าให้ถึงจึงจะมีคนไปเที่ยว ถ้าขยายเส้นทางได้ก็ให้เร่งดำเนินการ”“พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมกำลังศึกษาความเป็นไปได้ต่อขยายโครงการไทยแลนด์ ริเวียร่า ฝั่งอ่าวไทยเพิ่ม 578 กม. เริ่มจาก ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ไปจนถึง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอีกทั้งสามารถเป็นเส้นทางสำรองของถนนสายหลักในกรณีฉุกเฉิน แต่เนื่องจากแนวเส้นทางช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ และมีความอ่อนไหวต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าชายเลน โดยผลศึกษาจะเสร็จในเดือน ม.ค. 2562 จากนั้นออกแบบรายละเอียดและขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อไป


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270