ธอส.สานฝันให้คนอยากมีบ้าน ปล่อยกู้ให้ผู้ถือบัตรคนจนวงเงินสูงสุด 2 ล้าน

0000-00-00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ออกนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้ถือบัตรคนจน มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อ กู้ไปซื้อ ปลูกสร้าง หรือ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง โดยอัตราดอกเบี้ยจะแยกเป็น 1.)กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี นาน 4 ปีแรก และ2.)กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี นาน 4 ปีแรก ซึ่งทั้ง 2 วงเงิน จะยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆให้ด้วยแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี นาน 5 ปีแรก ซึ่งจะครอบคลุมถึงกลุ่มข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น และลูกจ้างประจำด้วยส่วนบุคลากรภาครัฐทั่วไป ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธอส.ได้จัดวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ย MRR-3.75% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.00% ต่อปี นาน 4 ปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียม ต่างๆ  โดยทุกโครงการ สามารถใช้สิทธิ์ยื่นกู้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมปี 61 จนถึงสิ้นปี


Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270