ค้นหา : ให้เช่า บ้านเดี่ยวมือสอง

ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 76
พื้นที่ใช้สอย : 76
ราคา 70,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 76
พื้นที่ใช้สอย : 76
ราคา 70,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 160,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 160,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 160,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 160,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 160,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 105
พื้นที่ใช้สอย : 105
ราคา 28,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 105
พื้นที่ใช้สอย : 105
ราคา 28,000 บาท
ประเภท : บ้านเดี่ยว
หมู่บ้าน : -
เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 105
พื้นที่ใช้สอย : 105
ราคา 28,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270