ค้นหา : ขาย อาคารพาณิชย์มือสอง

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : สุวรรณภูมิแกรนด์ทาวน์
เมือง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 31 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 3,570,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ที่วัง
ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 26 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : เขาวง
บ้านตาขุน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 3,040,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ขุนทะเล
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 24 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 2,030,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ขุนทะเล
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 19 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคา 4,530,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อัญชลี
เวียงสระ , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 20 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,980,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ปากฉลุย
ท่าฉาง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 1,500,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ขุนทะเล
เมือง , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 21 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 2,750,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ท่าโรงช้าง
พุนพิน , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 17 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 36 ตารางเมตร
ราคา 1,570,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ท่าขนอน
คีรีรัฐนิคม , สุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ : 38 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 96 ตารางเมตร
ราคา 3,180,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270