ค้นหา : โรงงาน/คลังสินค้ามือสอง

ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3000
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3000
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3000
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 1,200,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : warehouse
เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0
พื้นที่ใช้สอย : 18000
ราคา 155 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 3000
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 100 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 424
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 750
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
บางเสาธง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 685
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 120 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 1200
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 110,000 บาท
ประเภท : โรงงาน/คลังสินค้า
หมู่บ้าน : -
เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 550
พื้นที่ใช้สอย : 0
ราคา 110 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270