ค้นหา : ให้เช่า คอนโดมิเนียมมือสอง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะพีคคอนโดมิเนียม
ถนน : -
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 250 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 12,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : บ้านเคียงฟ้าหัวหิน
ถนน : เพชรเกษม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 32 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 32 ตารางเมตร
ราคา 11,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : บ้านเคียงฟ้าหัวหิน
ถนน : เพชรเกษม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 31 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตารางเมตร
ราคา 10,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : บ้านเคียงฟ้าหัวหิน
ถนน : เพชรเกษม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 31 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตารางเมตร
ราคา 10,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : boathouse huahin
ถนน : เพชรเกษม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 100
พื้นที่ใช้สอย : 100
ราคา 8,800,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะพีคคอนโดมิเนียม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 250
พื้นที่ใช้สอย : 250
ราคา 9,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะพีคคอนโดมิเนียม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 250
พื้นที่ใช้สอย : 250
ราคา 9,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะพีคคอนโดมิเนียม
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 250
พื้นที่ใช้สอย : 250
ราคา 16,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : บ้านเคียงฟ้า หัวหิน
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 31
พื้นที่ใช้สอย : 31
ราคา 13,000 บาท
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : บ้านเคียงฟ้า หัวหิน
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 31
พื้นที่ใช้สอย : 31
ราคา 1,200 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน ประจวบคีรีขันธ์

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270