ค้นหา : ขาย ที่ดินเปล่ามือสอง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : โครงการปิ่นทองแลนด์6
ถนน : บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 400 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
ถนน : บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 113 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,150,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 218 ตารางวา 0 งาน 41 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 100,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน ลาดหลุมแก้ว
ถนน : -
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 82 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,760,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินลาดหลุมแก้ว
ถนน : -
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 82 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,761,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 28 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 42,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : กาญนาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์-ถนนเส้น 345
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดิน คูบางหลวง
ถนน : ถนนกาญจนาภิเษก หมายเลข 9
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 96 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 264,447,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ปิ่นทองแลนด์แฟคทอรี่ 6 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ถนน : บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340)
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 200 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : กาญจนาภิเษก
ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี
เนื้อที่ : 63 ตารางวา 0 งาน 23 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 150,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270