ค้นหา : ขาย อาคารพาณิชย์มือสอง เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น

ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพาณิชย์ ถนนศรีนวล ขอนแก่น
ถนน : ศรีนวล
เทศบาลเมืองเมืองพล , ขอนแก่น
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ชลพฤกษ์ สี่แยกพันล้าน
ถนน : บายพาสรอบเมือง
เทศบาลเมืองเมืองพล , ขอนแก่น
เนื้อที่ : 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 4,550,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ชลพฤกษ์ สี่แยกพันล้าน
ถนน : บายพาสรอบเมือง
เทศบาลเมืองเมืองพล , ขอนแก่น
เนื้อที่ : 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 4,550,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : อาคารพาณิชย์ ถนนศรีนวล ขอนแก่น
ถนน : ศรีนวล
เทศบาลเมืองเมืองพล , ขอนแก่น
เนื้อที่ : 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ราคา 4,500,000 บาท
ประเภท : อาคารพาณิชย์
หมู่บ้าน : ชลพฤกษ์ สี่แยกพันล้าน
ถนน : บายพาสรอบเมือง
เทศบาลเมืองเมืองพล , ขอนแก่น
เนื้อที่ : 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 250 ตารางเมตร
ราคา 4,550,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270