ค้นหา : ขาย อพาร์ทเม้นต์มือสอง ระยอง

ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ โครงการอิสเทิร์นซีบอร์ดซิตี้
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 335
พื้นที่ใช้สอย : 335
ราคา 27,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ ซากุระ Sakura
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 600
พื้นที่ใช้สอย : 600
ราคา 72,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ แกนด์ อีสซี่
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 900
พื้นที่ใช้สอย : 900
ราคา 52,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ ซากุระ Sakura
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 600
พื้นที่ใช้สอย : 600
ราคา 72,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ แกนด์ อีสซี่
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 900
พื้นที่ใช้สอย : 900
ราคา 52,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ ซากุระ Sakura
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 600
พื้นที่ใช้สอย : 600
ราคา 72,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ ซากุระ Sakura
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 600
พื้นที่ใช้สอย : 600
ราคา 72,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ แกนด์ อีสซี่
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 900
พื้นที่ใช้สอย : 900
ราคา 52,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ ซากุระ Sakura
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 600
พื้นที่ใช้สอย : 600
ราคา 72,000,000 บาท
ประเภท : อพาร์ทเม้นต์
หมู่บ้าน : อพาร์ทเม้นท์ แกนด์ อีสซี่
ปลวกแดง , ระยอง
เนื้อที่ : 900
พื้นที่ใช้สอย : 900
ราคา 52,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270