ค้นหา : ขาย คอนโดมิเนียมมือสอง สมุทรปราการ

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : THE SEASONS CONDO
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 38.51 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,650,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะซีซั่น ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 44 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,800,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : The Seasons ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 51 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะซีซั่น ศรีนครินทร์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 45 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,950,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะซีซั่น
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 45 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,750,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เดอะซีซํ่น
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 38.5 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,550,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : ซิตี้วิล
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 32 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 700,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : KS แมนชั่น
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 22.11 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 270,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : Apple Condo
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 35 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 1,450,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : คอนโดมิเนียม
หมู่บ้าน : เอื้ออาทรเทพารักษ์
เมือง , สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 33 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 580,000 บาท
  ทำเลที่น่าสนใจใน สมุทรปราการ

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270