ค้นหา : ขาย/ให้เช่า ที่ดินเปล่ามือสอง เชียงราย

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน :
, เชียงราย
เนื้อที่ : 2012-1-76 ไร่
พื้นที่ใช้สอย : 2012-1-4-76 ไร่
ราคา 402,400,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : เชียงราย
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 7 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 5,590,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า เชียงราย
แม่สาย , เชียงราย
เนื้อที่ : 4 ไร่ 15 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินสวย จ.เชียงราย
ถนน : 1
แม่สรวย , เชียงราย
เนื้อที่ : 15 ตารางวา 1 งาน 78 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 430,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 92 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,092,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
เชียงของ , เชียงราย
เนื้อที่ : 40 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : บ้านร่องกุ่
ถนน : เชียงใหม่-แม่สรวย
เวียงป่าเป้า , เชียงราย
เนื้อที่ : 91 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 13,500,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ไอแอมเชียงราย
ถนน : -
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 8 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 2,600,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า ถนนเด่นห้า
ถนน : 1
เมือง , เชียงราย
เนื้อที่ : 77 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 6,000,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270