ค้นหา : ขาย/ให้เช่า ที่ดินเปล่ามือสอง ชลบุรี

  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
บ่อทอง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 85 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 27,000,000 บาท
  ประกาศ HomeDD
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : พานทอง
พานทอง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 17 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 4,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่าหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ถนน : -
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 93 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 46,687,500 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : สุขุมวิท
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 53 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : สุขุมวิท
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 53 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : -
ศรีราชา , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 381,547,500 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินเปล่า
ถนน : สุขุมวิท
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 53 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 7,000,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : -
ถนน : สายตะเคียนเตี้ย
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 98 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 18,886,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ที่ดินนิคมอมตะซิตี้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ถนน : -
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 0 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 61,750,000 บาท
ประเภท : ที่ดินเปล่า
หมู่บ้าน : ทีดินสุขุมวิท พัทยา
ถนน : สุขุมวิท-พัทยา 19
บางละมุง , ชลบุรี
เนื้อที่ : 30 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่
พื้นที่ใช้สอย :
ราคา 11,500,000 บาท
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270